Usluge

Troškovnici

Izrada troškovnika za potrebe procjena troškova gradnje, kao i za potrebe dobivanja kredita za izgradnju i uređenje prostora.